Η κρίνη του Θεαγένη

Αρχική / Αρχαιολογικοί Θησαυροί / Η κρίνη του Θεαγένη

  • Δυτική Αττική

  • Περιγραφή

    Στην περιοχή ανάμεσα στις δύο ακροπόλεις εντοπίζεται η περίφημη κρήνη του Θεαγένη.Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες και πιο καλοδιατηρημένες αρχαίες κρήνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελείται από μία δεξαμενή και μία ορθογώνια λεκάνη στην πρόσοψή της. Αν και οι αρχαιολόγοι τοποθετούν την κρήνη στις αρχές του 5ου αιώνα, βάσει της τοιχοδομίας της, η κατασκευή της αποδίδεται από τον Παυσανία (Ι, 40, 1) στον τύραννο Θεαγένη, ο οποίος κυβέρνη- σε τα Μέγαρα κατά το διάστημα 640-580: «Στην πόλη τους έχουν οι μεγαρείς μία κρήνη που τους την έχτισε ο Θεαγένης, για τον οποίο και πριν ανέφερα, για την κόρη του που την πά- ντρεψε με τον Αθηναίο Κύλωνα. Αυτός ο Θεαγέ- νης, όταν ήταν τύραννος, έχτισε την κρήνη που είναι αξιοθέατη για το μέγεθός της και για το διάκοσμο και για το πλήθος των κιόνων της. Το νερό που τρέχει μέσα στην κρήνη αυτή λέγεται των Σιθνιδών νυμφών» (για τη μετάφραση, βλ. Παπαχατζή 1994, σελ. 490-491).Οι Σιθνίδες νύμφες κατοικούσαν,σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή των Μεγάρων. Η δεξαμενή της κρήνης του Θεαγένη συγκέντρωνε το νερό, που έφτανε μέσω αγωγών από τα βόρεια και τις υπώρειες των Γερανείων στα δυτικά.
    ×
    Αρχαιολογικοί Θησαυροί Μουσεία Φυσιολατρικός Τουρισμός Θρησκευτικά Μνημεία