Ο πύργος της Οινόης

Αρχική / Αρχαιολογικοί Θησαυροί / Ο πύργος της Οινόης

  • Δυτική Αττική

  • Περιγραφή

    Στα νότια του σύγχρονου χωριού της Οινόης, που είναι γνωστό και ως Μάζι, υψώνονται τα ερείπια τετράπλευρου οχυρωματικού πύργου του 4ου αιώνα. Το οικοδόμημα υπολογίζεται ότι είχε τέσσερις ορόφους, ενώ το ύψος του θα πρέπει να έφτανε τα 16 μέτρα. Μία από τις γωνίες του πύργου διατηρείται σχεδόν σε ολόκληρο το ύψος της. Στις πλευρές των σωζόμενων τοίχων υπάρχουν σειρές οπών, στις οποίες τοποθετούνταν τα ξύλινα δοκάρια για τη στήριξη των δαπέδων, καθώς και στενά παράθυρα, που επέτρεπαν τον έλεγχο του παρακείμενου δρόμου. Επιπλέον, ο πύργος της Οινόης πρέπει να εντασσόταν σε δίκτυο φρυκτωριών, δηλαδή σημείων από όπου εκπέμπονταν μηνύματα με τη χρήση πυρσών. Η φρυκτωρία της Οινόης ήταν κτισμένη σε ακατοίκητη περιοχή και συνδεόταν με γειτονική οχύρωση στα βορειοανατολικά του σύγχρονου χωριού,καθώς και με το φρούριο των Ελευθερών. Φαίνεται πως παρέμεινε σε χρήση μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.H οχύρωση στα βορειοανατολικά της σύγ-χρονης Οινόης, σε θέση γνωστή ως «Μυούπολη»,ταυτίζεται από κάποιους ερευνητές με τα ερεί-πια της αρχαίας Οινόης. Το φρούριο, που επόπτευε την ομώνυμη εύφορη πεδιάδα, περιλαμβάνει οχυρωματικό περίβολο μικρού μεγέθους,περίπου τετράγωνου σχήματος, ενισχυμένο απότετράπλευρους, ισοδομικά κτισμένους πύργους.Τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του φρουρίου έχουν εντοπιστεί ίχνη κτισμάτων, τα οποία θα πρέπει να ανήκαν στην πολίχνη που υπήρχε δίπλα στο αρχαίο κάστρο.
    ×
    Αρχαιολογικοί Θησαυροί Μουσεία Φυσιολατρικός Τουρισμός Θρησκευτικά Μνημεία